Neo Pentan

Axit tropic (A) được điều chế từ atropin có trong cây cà độc dược. A bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO4 nóng thành axit benzoic (B) và bị oxi hoá bởi CuO (theo tỉ lệ 1 : 1) nung nóng tạo thành chất C9H8O3 (C). Oxi hóa C bằng dung dịch nước brom thu được D là axit hữu cơ đa chức. Số liên kết π trong A là

A. 4.         B. 3.         C. 5.         D. 6.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời