Ngô Mỹ Tuệ

Cho 13,125ml dung dịch rượu etylic tác dụng hoàn toàn với kali dư thu được 4,48 lít khí (đktc). (Coi sự pha trộn không làm thay đồi đáng kể thể tích của dung dịch).

  1. Tính độ rượu của loại rượu trên. Biết khối lượng riêng của rươu etylic và nước lần lượt là 0,8g/ml và 1g/ml.
  2. Dùng toàn bộ lượng rượu trên cho lên men giấm. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được. Biết hiệu suất của phản ứng lên men là 20%.
Neo Pentan chọn trả lời