nguyenducthinhct

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa đủ 450ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư

a) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần tác dụng với dung dịch Y.

nguyenducthinhct đã chọn câu trả lời