Zeus

Cho các phát biểu sau:

1.Để xử lí thủy ngân rơi vãi người ta có thể dùng bột lưu huỳnh

2.Khí thoát vào khí quyển, teflon phá hủy tầng ozon, freon làm chất lỏng chống dính trong xoong chảo

3.Trong khí quyển ngồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn gây ra hiện tượng mưa axit

4.Trong thực tế người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất của ozon là tính oxi hóa mạnh

5.Dịch vị dạ dày thường có pH khoảng 2-3. Những người bị viêm loét dạ dày thì lượng axit tiết ra nhiều do đó dịch vị dạ dày có pH<2. Để chữa bệnh này người bệnh phải uống thuốc muối NaHCO3 trước khi ăn

6.Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc là NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm người ta dùng nút có bông tẩm nước vôi

7.Các đồ ăn chua thường có môi trường axit nên phản ứng với nồi đun bằng kim loại tạo ra các chất độc

8.Ở nông thôn nước ta, trước đây vẫn nhiều gia đình vẫn đun bằng bếp rơm, rạ, củi. Khi muốn bảo quản đồ vật, họ thường đem gác lên gác bếp. Điều này là vì trong khói bếp có chất sát khuẩn, diệt nấm mốc mà chủ yếu là andehit fomic

Số phát biểu đúng là

A.4     B.5     C.6     D.7

Neo Pentan chọn trả lời