Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Để trái cây chín nhanh hơn, người ta thường xếp lẫn quả chín với quả xanh.
(b) Sợi bông và sợi tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt chúng.
(c) Ngày nay, nguyên liệu để sản xuất tơ PVC là etilen.
(d) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu xanh đặc trưng.
(e) Chất tráng lên chảo hoặc nồi để chống dính là teflon.
Số phát biểu sai là

A. 4.         B. 3.         C. 1.         D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời