Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Sau khi uống sữa đậu nành không nên ăn cam, quýt.
(b) Chất béo rắn dễ bị ôi thiu hơn chất béo lỏng.
(c) Đốt tơ thiên nhiên cho mùi khét như khi đốt tóc.
(d) Các đám cháy xăng, dầu không thể dập tắt được bằng nước.
(e) Ăn đồ chua như hành muối, dưa muối… giúp tiêu hóa chất béo dễ hơn.
Số phát biểu đúng là

A. 3.        B. 2.         C. 4.       D. 5.

Neo Pentan chọn trả lời