Nguyễn Thị Thu Ngân

Cho e hỏi là khi mình tác dụng CO2 với Ca(OH)2, và ra đc H20 và CaCO3. Rồi dùng máy điện phân H20 ra O2. Phương pháp này có thể dùng để lọc không khí đc ko ạ

Neo Pentan đã trả lời