le tran tu quynh

Đốt cháy m gam Na bằng lượng vừa đủ 5,6 lít O2 (đktc) ta thu được 21,8 gam hỗn hợp X gồm Na2O2 và Na2O. Cho X vào dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thấy thoát ra V lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu được muối khan có khối lượng là:

A. 42,6 gam.    B. 85,2 gam.    C. 56,8 gam.    D. 71,0 gam.

Giá trị của V là:

A. 1,12.      B. 2,24.      C. 3,36.      D. 4,48.

Neo Pentan chọn trả lời