thien_123

Dùng 200g quặng halcopirit chứa 55,2% CuFeS2 để điều chế H2SO4 bằng phương pháp tiếp xúc. Cho toàn bộ axit thu dược tác dụng với kim loại đồng để điều chế CuSO4.5H2O. Hòa tan hết một nữa lượng CuSO4.5H2O trên vào nước, pha được dugn dịch CuSO4 0,8% dùng để trừ nấm thực vật. Tính khối lượng dung dịch CuSO4 0,8% thu được, biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 80%.

thien_123 trả lời