dang nhat

Giả sử gang và thép là hợp kim của sắt với cacbon. Sắt phế liệu gồm sắt, cacbon và oxit sắt(III). Coi phản ứng xảy ra trong lò luyện thép Martin là: Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO. Khối lượng sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, 1% C) cần dùng để khi luyện với 6 tấn gang 5% C trong lò luyện thép Martin, nhằm thu được loại thép 2% C là

A. 1,88 tấn.       B. 2,15 tấn.       C. 1,50 tấn.       D. 1,82 tấn.

Neo Pentan sửa câu hỏi