isaykiuc

Hòa tan hết 6,04 gam hỗn hợp M gồm FeS2, FeS, Fe, CuFeS2, CuS, Cu trong dung dịch chứa 0,3 mol HNO3 loãng dư thu được dung dịch Y và 1,4448 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có khối lượng 2,606 gam. Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư sinh ra 13,98 gam kết tủa.
a) Cho Y pư với lượng dư dung dịch NaOH. Tính khối lượng kết tủa thu được sau pư.
b) Dung dich Y hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu. Biết có khí NO (sản phẩm khử duy nhất cả N+5) thoát ra.

Neo Pentan chọn trả lời