ngocminh234

Hòa tan hoàn toàn 42,4 gam hỗn hợp X gồm FexOy và Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 93,6 gam chất tan gồm hai muối sunfat trung hòa và 4,48 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho 42,4 gam X vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 12,8.       B. 19,2.       C. 6,4.       D. 9,6.

nguyễn huỳnh đăng khoa đã trả lời