isoamyl axetat

hỗn hợp khi X gồm  SO2 và O2 có tỉ khối với H2 là 24.đun nóng X vs xúc tác V2O5 thu đk hh khí Y có tỉ khối với H2 là 30.dẫn 4,48l khí Y qua dd BaCl2 dư thì thu đk bao nhiêu g ktua

Neo Pentan trả lời