Neo Pentan

Khí biogas (giả thiết chỉ chứa CH4) và khí gas (chứa 40% C3H8 và 60% C4H10 về thể tích) được dùng phổ biến làm nhiên liệu và đun nấu. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất như bảng sau:

Chất……..Nhiệt lượng tỏa ra (kJ)

CH4…………890

C3H8………..2220

C4H10……….2850

Nếu nhu cầu về năng lượng không đổi, hiệu suất sử dụng các loại nhiên liệu như nhau, khi dùng khí biogas để thay thế khí gas để làm nhiên liệu đốt cháy thì lượng khí CO2 thải ra môi trường sẽ

A. giảm 18,9%.       B. tăng 18,9%.

C. tăng 23,3%       D. giảm 23,3%.

Phạm Huy đã trả lời