Neo Pentan

Khi hòa tan lòng trắng trứng vào nước sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ bị

A. Phân hủy hoàn toàn.       B. Đông tụ.

C. Cháy đen.       D. Tan tạo dung dịch trong suốt.

Neo Pentan chọn trả lời