Trần Quang Nam

Lấy vào ống nghiệm 3 giọt cloroform và 10 giọt NaOH 2M. Đun sôi hỗn hợp chất lỏng khoảng 2 phút, để nguội. Nhỏ 1 giọt dung dịch KMnO4 0,1M vào ống nghiệm, quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết các phương trình phản ứng.

Neo Pentan chọn trả lời