giaitoan1234

Mọi người ơi cho em hỏi, khi viết phương trình điện li có 1 số chất phải viết 2 lần hay 3 lần?

Ví dụ:

H2S <=> H+ + HS-

HS- <=> H+ + S2-

Vậy mình có được viết luôn là H2S <=> 2H+ + S2- không ạ?

Giải thích dùm em ạ, em cảm ơn!

Neo Pentan chọn trả lời