kunnobita

cho m gam hỗn hợp X gồm 2 anpha-aminoaxit cùng số mol, đều no mạch hở, cùng 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl tác dụng vs dd chứa 0,44 mol HCL đc dd Y. Y tác dụng vừa hết vs dd chứa 0,84 mol KOH, Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ sp bằng KOH dư thấy kl bình tăng 65,6 g. công thức cấu tạo 2 chất trong X

kunnobita trả lời