park hiomin

hỗn hợp E chứa hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) và peptit mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn 37,8 gam E cần dùng 2,025 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 58,0 gam so với dung dịch ban đầu. Mặt khác đun nóng 37,8 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được một ancol Z duy nhất và 43,0 gam hỗn hợp chứa 2 muối của glyxin và alanin. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là???

đề này họ ko cho đáp án a ạ.

Neo Pentan trả lời