Trần Quang Nam

Cho vào ống nghiệm 10 giọt nước, 5 giọt H2SO4 đặc và một mẩu giấy lọc. Đun ống nghiệm đến khi mẩu giấy lọc tan hoàn toàn tạo thành dung dịch màu nâu sáng. Để nguội, thêm vào ống nghiệm 5 giọt CuSO4 1M, 10 giọt Kali.natri.Tactrat 10%, rồi vừa thêm từ từ vừa lắc từng giọt NaOH 40% đến khi dung dịch có màu xanh bền. Đun cách thủy ống nghiệm đến khi tạo thành kết tủa đỏ gạch. Giải thích các hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình phản ứng.

Neo Pentan chọn trả lời