Neo Pentan

Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, một học sinh tiến hành như sau:
– Bước 1: Lấy vào ống nghiệm 1 ml dung dịch ancol etylic 70° và 1 ml dung dịch axit axetic đậm đặc (nồng độ phần trăm vào khoảng 60%).
– Bước 2: Thêm 1 đến 2 giọt dung dịch axit sunfuric 20%. Có thể thêm vài viên đá bọt (để tránh việc hỗn hợp sôi đột ngột làm hóa chất đang nóng bắn ra ngoài gây nguy hiểm).
– Bước 3: Đun sôi nhẹ hỗn hợp trong 5 đến 6 phút.
– Bước 4: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
Để quá trình thí nghiệm đạt hiệu suất cao, cho kết quả rõ ràng, có mấy bước tiến hành ở trên là hợp lý?

A. 1.       B. 2.       C. 3.        D. 4.

hungnap đã trả lời