Hzganka2

Dung dịch X chứa Ba(HCO3)2 và BaCl2. Dung dịch Y chứa NaOH 1M và Na2CO3 1M. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Y vào dung dịch X. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng vào kết tủa (m gam) vào thể tích dung dịch Y (V lít) như sau

Giá trị của x là

A. 98,50.        B. 68,95.        C. 78,80.        D. 88,65.

qntc trả lời