xinloiconkhi

Dung dịch Glyxin có phản ứng với Cu(OH)2 không ?

A. Có

B. Không

Neo Pentan chọn trả lời