Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị m là

A. 2,70.       B. 5,40.       C. 4,05.       D. 8,10.

Neo Pentan chọn trả lời