Bánh tráng nướng

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm Cacbon và phi kim X trong 250 gam dung dịch HNO3 63% (đung nóng) thu được 2,25 mol hỗn hợp 2 khí (trong đó có một khí màu nâu đỏ) và dung dịch Z có khối lượng giảm a gam so với dung dịch ban đầu. Để trung hòa hết Z cần dung dịch có chứa 0,65 mol Ba(OH)2, thu được 90,15 gam kết tủa. Gía trị gần nhất của a là:

A. 67        B. 75        C. 92        D. 158

Neo Pentan chọn trả lời