letiencao

Hợp chất A được tạo thành từ 3 nguyên tố X, Y, Z, phân tử A có 3 nguyên tử, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hiệu số khối giữa Y và Z gấp 10 lần số khối của X. tổng số khối của Y và Z gấp 27 số khối của X. tổng số hạt mang điện và không mang điện là 82. Tìm CTPT của A.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời