Li Ni Ti

Lấy sợi dây đồng uốn thành hình lò xo và buộc vào đầu đũa thủy tinh

Đốt dây đồng trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi không còn ngọn lửa màu xanh của tạp chất.

Nhúng dây đồng vào hợp chất hữu cơ có chứa halogen, đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát màu của ngọn lửa

Lấy một mảnh giấy nhỏ, tẩm etanol và nhỏ thêm vài giọt hợp chất hữu cơ có chứa halogen

Chuẩn bị một phễu thủy tinh nhỏ vào thành phía trong của phễu mấy giọt dd AgNO3, úp phễu lên trên mảnh giấy, rồi đốt cháy. Nhận xét hiện tượng xảy ra.

Nhỏ vài giọt dd NH3 lên thành phễu theo dõi hiện tượng

Neo Pentan đã chọn câu trả lời