caobaquat

Muối sunfat nào bị H2 khử ở nhiệt độ cao, điều kiện thích hợp ?

caobaquat đã bình luận