Neo Pentan

X là este no, đơn chức mạch hở, Y là axit cacboxylic đồng đẳng với axit metacrylic, Z là este 2 chức tạo bởi axít Y và ancol no mạch hở T. Đốt cháy mà gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol Y bằng số mol Z) cần dùng 7,504 lít O2 (đktc), thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, m gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 22,4 gam Brom. Biết E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khối lượng của X trong E gần với giá trị nào sau đây nhất

A. 6,1 gam.       B. 8,5 gam.       C. 6,4 gam.       D. 7,5 gam

PhamTuan đã trả lời