THPT Quốc gia 2016 (Mã đề 526)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3A 4D 5C 6C 7B 8B 9A 10D 11C 12C 13B 14D 15B 16A 17A 18D 19A 20D 21D 22B 23C 24D 25A 26B 27D 28B 29A 30C 31A 32D 33D 34C 35B 36C 37C 38A 39B 40C 41C 42B 43B 44D 45B 46D 47D 48D 49A 50A Câu 1: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen.

Xem thêm

THPT Quốc gia 2015 (Mã đề 357)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3B 4A 5C 6A 7B 8A 9A 10A 11C 12C 13B 14A 15C 16B 17D 18A 19A 20B 21D 22B 23C 24B 25C 26D 27D 28C 29D 30B 31A 32A 33D 34C 35D 36B 37D 38B 39C 40A 41D 42B 43C 44B 45D 46A 47C 48D 49C 50D Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+.           B. Ag+.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!