[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41C 42A 43C 44C 45A 46C 47B 48D 49A 50A 51B 52D 53C 54B 55D 56D 57B 58A 59B 60C 61B 62A 63A 64C 65D 66D 67C 68D 69B 70B 71B 72C 73A 74D 75B 76B 77A 78D 79D 80A Câu 41: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. O3.       B. CO2.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 41B 42B 43C 44D 45C 46A 47A 48A 49B 50D 51A 52B 53C 54D 55D 56C 57A 58A 59B 60C 61C 62D 63D 64A 65C 66D 67B 68A 69D 70D 71C 72B 73D 74B 75B 76B 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng với axit HCl thu được khí không màu, không mùi? A. FeS.        B. FeCO3.        C. Fe3O4.         D. Fe2O3. (Xem

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm Duy Xuyên – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 019 41D 42A 43B 44B 45B 46B 47C 48C 49A 50C 51B 52A 53A 54B 55C 56A 57B 58D 59A 60A 61B 62B 63C 64C 65B 66B 67B 68C 69A 70C 71D 72B 73A 74A 75C 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nilon-6.       B. Tơ capron.       C. Tơ visco.         D. Tơ tằm. Câu 42. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41A 42B 43C 44B 45A 46C 47B 48B 49B 50A 51C 52B 53B 54A 55B 56A 57C 58C 59A 60A 61C 62A 63D 64C 65C 66D 67C 68D 69D 70B 71D 72D 73B 74D 75A 76C 77D 78B 79C 80A Câu 41: Phản ứng nào sau đây đã được viết không đúng? A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2.         B. 2Fe + 3Cl2 → FeCl3. C. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.      

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 017 41D 42B 43B 44C 45C 46D 47C 48A 49B 50C 51D 52C 53C 54C 55D 56A 57D 58D 59B 60A 61A 62B 63A 64A 65B 66C 67D 68C 69B 70D 71A 72B 73D 74B 75A 76D 77C 78A 79A 80B Câu 41: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch Na2CO3? A. FeCl2.       B. HCl.        C. Ca(OH)2.       D. KCl. Câu 42: Dung dịch nào sau đây có

Xem thêm

[2025] Đề minh họa thi THPT 2025 (Lần 1 – Lớp 10)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Mã đề: 001 ⇒ Nội dung đề thi và giải chi tiết (xem đáp án ở cuối đề): PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Câu 1. Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ nguyên tử. Vỏ nguyên tử chứa loại hạt nào sau đây? A. Proton.       B. Electron.       C. Proton và neutron.         D. Neutron. Câu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!