[2018 – 2019] Thi chọn HSG Hóa 9 huyện Ngọc Lặc – Thanh Hóa

Câu 1: (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho biết A, B, C, D, E là các hợp chất của Natri. Cho A lần lượt tác dụng với các dung dịch B, C thu được các khí tương ứng X, Y. Cho D, E lần lượt tác dụng với nước thu được các khí tương ứng Z, T. Biết X, Y, Z, T là các khí thông thường, chúng tác dụng với nhau từng đôi một. Tỉ khối của X so với Z bằng 2 và tỉ khối của Y so với T cũng bằng 2. Viết tất cả các phương

Xem thêm

Thi HSG Hóa 9 (Đề tự luyện 1)

(Xem giải) Câu 1 (2 điểm): Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau: Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → Fe2O3 → Al2O3 → Al → NaAlO2 → Al(OH)3 Câu 2 (2 điểm): (Xem giải) 1. Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20% (lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M ? (Xem giải) 2. Hỗn hợp A gồm C3H4; C3H6; C3H8 có tỉ

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi chọn đội HSG Hóa 9 – THCS Tiên Du – Bắc Ninh (Lần 5)

Câu 1: (3 điểm) (Xem giải) 1. Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X. (Xem giải) 2. Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng,

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi Hóa 9 – Tỉnh Vĩnh Phúc

(Xem giải) Câu 1 (2,0 điểm) Nguyên tử nguyên tố X có tổng các loại hạt là 82. Trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 4 hạt. Biết nguyên tử khối của X có giá trị bằng tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử. a) Xác định nguyên tố X. b) Coi nguyên tử X có dạng hình cầu với thể tích xấp xỉ 8,74.10^-24 cm3. Trong tinh thể X có 74% thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử, còn lại là khe trống. Cho số Avôgađro:

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi Hóa 9 – Tỉnh Quảng Trị

Câu 1. (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Viết 6 phương trình hóa học có bản chất khác nhau tạo thành khí oxi. (Xem giải) 2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: FeCl3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO → Al2O3 (Xem giải) 3. Cho x mol Na tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Kết thúc phản ứng, thu được dung dịch hòa tan vừa hết 0,05 mol Al2O3. Viết các phương trình phản ứng và tính x. (Xem giải) 4. Cho m gam hỗn hợp

Xem thêm

Đề thi Học sinh giỏi trước năm 2021

Hướng dẫn xem thông tin đề từ Mã đề: • 3 số đầu tiên của mã đề: Số thứ tự của đề thi. • H08 (Hóa lớp 8), H09 (Hóa lớp 9), H10 (Hóa lớp 10), H11 (Hóa lớp 11), H12 (Hóa lớp 12). • Hình thức thi: A (Hoàn toàn trắc nghiệm), B (Trắc nghiệm kết hợp tự luận), C (Hoàn toàn tự luận). Mã đề Năm học Đề thi Tỉnh 084-H09C 2017-2018 HSG 09 Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 083-H12C 2019-2020 HSG 12 Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 082-H12C 2020-2021 HSG 12 Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 081-H12C 2020-2021 HSG 12 Tinh

Xem thêm

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 9 – THCS Cự Khê – Hà Nội

Câu I: (3 điểm). 1.(1,5đ). Tổng số hạt Proton, electron, nơtron của nguyên tử nguyên tố X bằng 54. Trong đó số hạt mang điện gấp số hạt không mang điện là 1,7 lần. Hãy xác định số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử nguyên tố X? 2.(1,5đ). Có ba bình mất nhãn đựng hỗn hợp các hóa chất: Bình 1: Dung dịch KHCO3. K2CO3 Bình 2: Dung dịch KHCO3. K2SO4 Bình 3: Dung dịch K2CO3. K2SO4. Chỉ được phép dùng thêm 2 thuốc thử hãy nêu cách nhận biết ba bình trên. Viết phương trình hóa học của

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 9 – Huyện Ngọc Lặc (Khảo sát)

Câu 1 (2 điểm): Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau: Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → Fe2O3 → Al(OH)3 → NaAlO2 → Al → Al2O3 Câu 2 (2 điểm): 1. Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20% (lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M ? 2. Hỗn hợp A gồm C3H4; C3H6; C3H8 có tỉ khối

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!