Đề thi thử kỳ thi Olympic 30/4 mở rộng (Hóa 10 – Đề 03)

Tác giả Tào Mạnh Đức Thời gian 150 phút File đề thi Download Câu 1 (5 điểm). (Xem giải ⇐)  1.1.  Ion PxOyn- có tổng số electron là 50. Hợp chất X được tạo bởi ion M+ và ion PxOyn-. Tổng số nguyên tử trong X là 8 và số hạt mang điện trong X là 160 hạt. Biết rằng số điện tích hạt nhân của O và P lần lượt là 8 và 15. Viết công thức cấu tạo của X.  (Xem giải ⇐)  1.2. So sánh bán kính nguyên tử và ion của các nguyên tố sau: Na (Z = 11), K+

Xem thêm

Đề thi thử kỳ thi Olympic 30/4 mở rộng (Hóa 10 – Đề 02)

Tác giả Tào Mạnh Đức Thời gian 150 phút File đề thi Download Câu 1. Hợp chất ion cấu tạo từ cation M+ và anion X22- có công thức M2X2 và có tổng số các loại hạt là 164; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tìm công thức phân tử của hợp chất ion trên. ⇒ Xem giải Câu 2. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron.             (a) FeS2 +

Xem thêm

Đề thi thử kỳ thi Olympic 30/4 mở rộng (Hóa 10 – Đề 01)

Tác giả Tào Mạnh Đức Thời gian 150 phút File đề thi Download Câu 1. (2 điểm) Ion M2+ và ion X– có tổng số electron là 78. Hợp chất A được tạo bởi M2+ và X– có tổng số hạt mang điện là 264. 1. Viết cấu hình electron của M và X. Từ đó xác định vị trí của M và X trong bảng tuần hoàn. 2. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 gam M cần dùng V lít Cl2 (đktc). Tính giá trị của V. ⇒ Xem giải Câu 2. (2 điểm) Cho dung dịch NaOH dư vào

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!