You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hỏi đáp hóa học

Chuyên đề

Este – Chất béo

Amin – Amino axit – Peptit

Chất khử với H+ và NO3-

Kim loại IA – IIA – Nhôm

Đồ thị – Hình vẽ thí nghiệm

Điện phân – Kim loại và muối

Hóa đại cương

Hiđrocabon

Ancol – Phenol – Ete

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Cacbohiđrat – Polime

Halogen – Oxi – Lưu huỳnh

Cacbon – Silic – Nitơ – Photpho

Bài tập tổng hợp

Hóa THCS

Tổng hợp lý thuyết

Đề thi

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2016]

Bộ Giáo dục

Thi HSG

TS lớp 10 chuyên

🛒 Chuyển giao file word

🐾

⛔️ Hướng dẫn – Quy định

⛔️ Liên hệ – Hỗ trợ

» » TÌM BÀI TRONG KHO HỎI ĐÁP HÓA HỌC

Mẹo tìm kiếm: Tìm kiếm với từ khóa là các số có trong bài, mỗi từ khóa được kẹp trong hai dấu nháy: “từ khóa” ¤ Ví dụ: Trong đề bài có số 33,1 và 86,7 thì từ khóa là: “33,1” “86,7” ¤ Lưu ý: Số thập phân ghi bằng dấu phẩy. Ghi đúng: “33,1” – Ghi sai: “33.1”

Đã giải1549 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải7407 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải1868 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải5820 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải2088 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải4743 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải1665 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải5939 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
Đã giải3852 lượt xemNeo Pentan đã chọn câu trả lời
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!