You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Danh sách các đề thi lý thuyết

[06] Tổng ôn lý thuyết (Thầy Nguyễn Thì Ngân sưu tầm).

» Phần 1: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 2: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 3: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 4: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

[05] Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z

» Phần 1: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 2: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

[04] 200 câu lý thuyết hóa vô cơ (Sưu tầm):

» Phần 1: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 2: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 3: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

[03] Tổng hợp lý thuyết đếm (Sưu tầm):

» Phần 1: [Vào phòng thi]

» Phần 2: [Vào phòng thi]

[02] Tổng hợp lý thuyết đếm (Thầy Cáp Xuân Huy tổng hợp):

» Phần 1: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 2: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 3: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 4: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 5: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 6: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp Lý thuyết thi đại học (Phần 2)

[01] Lý thuyết trong đề thi thử của các sở GD-ĐT (Thầy Hoàng Anh Tài tổng hợp):

» Phần 1: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 2: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 3: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

» Phần 4: [Đề thi và đáp án]–[Vào phòng thi]

2
Bình luận

Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Mục lục: Thi THPT 2020 – Học Hóa Online

[…] [Luyện thi lý thuyết] […]

Mục lục: Thi THPT 2019 – Học Hóa Online

[…] [Luyện thi lý thuyết] […]

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!