You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Mục lục: Bài tập tổng hợp

» 400 bài tập nâng cao – Tác giả: Hoàng Chung: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]

» 1000 bài tập nâng cao – Tác giả: Tào Mạnh Đức: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12]–[Phần 13]-[Phần 14]–[Phần 15]–[Phần 16]–[Phần 17]–[Phần 18]–[Phần 19]–[Phần 20]–[Phần 21]–[Phần 22]–[Phần 23]–[Phần 24]–[Phần 25]

» Muối amoni hữu cơ: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]

» Khí than ướt, khí than khô: [Phần 1]–[Phần 2]

» Bài tập hình vẽ thí nghiệm: [Phần 1]–[Phần 2]

» Bài tập hữu cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]

» Bài tập vô cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2]

» Bài tập khủng 2016 – Tác giả: Bùi Quang Tùng.

» 60 bài tập 8, 9, 10 năm 2016 – Tác giả: Hoàng Thanh.

» 50 bài tập gần nhất 2016 – Tác giả: Bùi Hưng Đạo.

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 3)

3
Bình luận

Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Dốt Hóa

mấy phần đá bọt ,giải thích thí nghiệm đó thầy để ở mục nào v ạ

Linh Carmine

Không liên quan nhưng cho em hỏi bài tập về độ tan, tinh thể ngậm nước, nồng độ, tỉ khối, pha trộn dung dịch, cấu tạo nguyên tử ở đâu vậy ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!