You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Phản ứng Oxi hóa – Khử (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án phần lý thuyết và giải chi tiết phần bài tập: 1C 2D 3A 4C 5C 6B 7C 8B 9D 10B 11A 12B 13B 14D 15D 16B 17D 18B 19C 20C 21D 22A 23C 24D 25C 26 27 28B 29A 30B 31C 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Câu 1: Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa-khử? A. Phản ứng hoá hợp                 

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!