You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia – Thầy Bùi Hưng Đạo (Lần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43A 44B 45A 46D 47B 48D 49A 50A 51B 52C 53A 54B 55C 56C 57B 58A 59D 60A 61B 62C 63B 64B 65C 66C 67A 68A 69D 70D 71A 72B 73A 74D 75B 76A 77B 78A 79A 80D Câu 41. Axit nào sau đây là axit béo? A. Axit fomic.       B. Axit oleic.       C. Axit acrylic.       D. Axit axetic. Câu 42. Kim loại nào sau đây không thể điều chế bằng phương pháp

Xem thêm

50 bài tập “gần nhất”

⇒ File đề: 50 bài tập kiểu gần nhất Câu 1: Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác,

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!