You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT cụm trường chuyên đồng bằng sông Hồng (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44D 45C 46D 47B 48A 49A 50A 51C 52A 53A 54D 55C 56B 57A 58D 59C 60C 61A 62B 63D 64C 65B 66B 67B 68C 69D 70D 71A 72B 73B 74B 75A 76A 77D 78C 79C 80C Câu 41. Phích đựng nước sôi lâu ngày bị đóng cặn, để đánh tan cặn, có thể dùng dung dịch nào dưới đây? A. Nước vôi.       B. Ancol etylic.       C. Muối ăn.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường chuyên đồng bằng sông Hồng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44C 45C 46D 47D 48A 49A 50A 51C 52D 53B 54B 55C 56B 57D 58B 59D 60C 61A 62B 63B 64C 65D 66D 67A 68D 69B 70D 71A 72D 73C 74D 75C 76A 77B 78C 79A 80A Câu 41. Ngâm đinh sắt vào 1 trong 4 dung dịch sau: NaCl, FeCl3, H2SO4, Cu(NO3)2. Hỏi trường hợp nào sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa? A. NaCl.       B. Cu(NO3)2.       C. FeCl3.         D. H2SO4. Câu 42. Để

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường chuyên đồng bằng sông Hồng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4C 5D 6A 7B 8D 9D 10B 11A 12C 13B 14A 15A 16A 17B 18D 19D 20C 21B 22B 23A 24D 25D 26A 27C 28C 29D 30C 31D 32A 33C 34D 35A 36C 37B 38C 39B 40B Câu 1. Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là A. Polietilen.         B. Poli(vinyl clorua).         C. nilon-6,6.         D. Cao su thiên nhiên. Câu 2. Thủy phân peptit Gly-Ala-Phe-Gly-Ala-Val thu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!